La nostra missió

 • A. Treballar per l’adaptació i la integració de persones immigrades a la nostra societat.
 • B. Conscienciar la població sobre les desigualtats mundials i les problemàtiques que se'n deriven.
 • C. Realitzar activitats d’ajuda humanitària en l’àmbit Internacional.
 • D. Contribuir a millorar la cohesió social i la convivència de les persones amb situació de risc social.
 • E. Treballar en xarxa amb altres entitats.
  • A través de persones voluntàries, bàsicament professionals jubilats/es, s’imparteixen classes a les persones nouvingudes en els barris on resideixen.
  • Promocionar el coneixement i ús de la llengua entre les persones nouvingudes i facilitar estones de lleure i bona convivència.
  • Realitzar campanyes i materials informatius sobre els recursos per a l’aprenentatge i els beneficis que comporta el coneixement de la llengua.
  • Informar a través de les nostres voluntaris/es i socis/es, els usuaris i usuàries que tenen dificultat a l’hora de comunicar-se, sobre els recursos existents en la ciutat i d’altres on realitzar aquesta formació.
  • Combatre l’analfabetisme entre persones que no han tingut la possibilitat d’estudiar en el seu país d’origen i oferir cursos de llengua.
  • Promoure coneixement, reflexió i diàleg a través de xerrades, de difusió i de sensibilització amb propostes d’accions concretes.
  • Fer accions i propostes d’educació per la pau com una via de substitució progressiva de la cultura de la violència per una Cultura de Pau (exposicions, activitats i materials didàctics, cursos de formació, conferències, etc.).
  • Generar coneixement en qüestions vinculades en educació entre Àsia i Europa.
  • Portar a terme totes aquelles accions encaminades a potenciar i promoure l’autonomia i creixement personal per la normalització social.
  • Posar de manifest i lluitant contra tots aquells actes de contingut racista o xenòfob que posin en perill la convivència habitual entre els ciutadans i les ciutadanes.
  • Impulsar projectes per desmuntar rumors i estereotips (tallers, campanyes a l’àmbit social, etc.).
  • Col·laborar amb altres entitats que treballin amb la mateixa finalitat per obtenir millors resultats.
  • Qualsevol altra acció tendent a aconseguir les finalitats pròpies de l’entitat.